Gökte yüzen balıklar… Suya düşen yıldızlar… Minicik filler, kocaman kelebekler… Tersine dönen bir dünya, içinde var bir rüya… Kayığına binmiş bir kürek, rüzgârı savurmuş bir sinek… Hayal et, güzel olsun, iste hepsi senin olsun...

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

 

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

 

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

 Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

 Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

 Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

 İletişim becerileri geliştirme

 Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma

 Problem çözme becerilerini geliştirme

 Dil becerilerini geliştirme

 Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

 Hayal gücünü geliştirme

 Dinleme becerilerini geliştirme

 Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

 İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

 Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

 Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar Okulöncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

 

Yaratıcı Drama ne değildir?

Yaratıcı Drama oyun oynamak değildir.

Yaratıcı Drama tiyatro değildir.

Yaratıcı Drama dramatizasyon değildir.

 

Yaratıcı Drama derslerimiz haftada 1 gün 1 saat olarak düzenlenmektedir.  Hafta sonu derslerimizden kendinize uygun  saatte olan dersi seçebilirsiniz.