Yazmanın var olma biçimi olduğunu düşünenler… Bu yolda desteğe ihtiyaç duyanlar… Yaratıcı yazarlık üzerine kafa yormak ve kalem oynatmak isteyenler… Yazma eylemini akademik düzeye taşımak için Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Dramatik Yazarlık sınavlarını kazanmayı hedefleyen tüm yazar adayları… Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Eğitim Programı: Öykü, Düşünce, Deneme, Senaryo yazımı ve Reklam Metni gibi diğer tüm olasılıklar için pratik yazım teknikleri… Sözdizimi, cümle, fiil, sıfat, noktalama işaretlerinin işlevi… Dolaylı ve dolaysız anlatım… Bakış açısı tekniği… Yaratıcı yazarlığın incelikleri konusunda kuramsal ve uygulamalı bir eğitim verilecektir. Oyun Yazma Atölyesi Eğitim Programı : Katılımcıların yazdığı metinleri sahne metnine dönüştürme yollarının uygulamalı olarak anlatılacağı bu atölyede; sahne bilgisi, eylem ve söz ilişkisi, dramatik olanın keşfi gibi gerekli kuramsal bilgiler verilecek ve hikâyenin oyun metnine dönüşmesi için teknik çalışmalar yapılacaktır. Katılımcılılar bu kuramsal bilgiler ve teknik çalışmalar ışığında oyun yazmanın inceliklerini öğrenecekler ve kendi özgün metinlerini üreteceklerdir. Güzel Sanatlara Hazırlık Programı :Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Dramatik Yazarlık bölümlerine yönelik uygulamalı olarak verilecek olan eğitim programı öykü, fantastik öykü, nesne öyküsü, deneme, düşünce ve diyalog yazımını kapsamaktadır. Program sınav koşullarına uygun olarak hazırlanmış özel teknikler aracılığıyla yazar adayına gereken bilgi ve becerinin kazandırılması amacını taşımaktadır

Yazarlık Atölyesi derslerimiz haftada 1 gün 1 saat olarak düzenlenmektedir.  Hafta sonu ve hafta içi derslerimizden kendinize uygun  saatte olan dersi seçebilirsiniz.